Myofascial Release (Relieve)

Myofascial Release(Relieve) การนวดกดจุดเพื่อคลายปมพังผืดและกระจุกใยกล้ามเนื้อในร่างกาย ช่วยทำให้เราเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง จากกลุ่มอาการ office syndrome และยังเป็นการป้องกันและรักษาความไม่สมดุลของร่างกายและกล้ามเนื้อ

 

– ช่วยคลายปมพังผืด (knot) และกล้ามเนื้อที่ตึง

– เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย

– ช่วยป้องกันการเกิด muscle imbalance หรือ ความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อ

– เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตไปยังบริเวณที่ทำ Myofascial Release

– ช่วยให้อาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายหายเร็วขึ้น

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to browse on this website, you accept the use of cookies for the above purposes.